Το καλάθι μου

Όροι συμμετοχής σε κλήρωση

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία εδρεύει στο 1ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, διοργανώνει κλήρωση, στο πλαίσιο events για τη προώθηση των προϊόντων της  στην ελληνική αγορά.

H συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται, ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση, που έχουν ως εξής:

  1. Ποιος έχει το δικαίωμα συμμετοχής – Τρόπος συμμετοχής

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.». 

Β) Για να συμμετάσχει κάποιος στην κλήρωση πρέπει να μας ακολουθήσει (follow) στη σελίδα μας στο Instagram καθώς και την σελίδα της Pyramis και επί πλέον πρέπει να προσθέσει έναν φίλο του στα σχόλια.

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ ώρα Ελλάδος.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των παραπάνω χρονικών ορίων. Εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές.

  1. Δώρο

Το δώρο που θα διατεθεί από την εταιρεία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε., στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας, δεν δύναται να ανταλλαχθεί ή αντικατασταθεί με άλλα δώρα και δεν επιτρέπεται η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο.

Το δώρο του Διαγωνισμού του Διαγωνισμού μια μπαταρία κουζίνας από ανοξείδωτο ατσάλι της σειράς Cecilia της εταιρίας Pyramis με κωδικό 44-16-020 αξίας 100€ .

  1. Ανάδειξη Νικητή

Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε., κατόπιν συλλογής των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση). Η Εταιρεία δικαιούται να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση, θα αναδείξει έναν νικητή και έναν αναπληρωματικό για την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον πρώτο τυχερό ή αυτός δεν αποδεχθεί το δώρο.

 Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στη σελίδα μας στο Facebook. Ο νικητής θα κληθεί να επικοινωνήσει εντός δέκα (10) ημερών από την κλήρωση με την Εταιρεία με προσωπικό μήνυμα στον διαδικτυακό τόπο και να δηλώσει τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του. Διαφορετικά ακυρώνεται η συμμετοχή του και ο αναπληρωματικός νικητής παίρνει το δώρο. Κατά την παραλαβή του δώρου ο νικητής υποχρεούται να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού.

 

  1. Αποστολή του Δώρου

Το δώρο θα αποσταλεί στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο νικητής, μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία του απαντητικού μηνύματος αποδοχής του δώρου .

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία μας .

Η παράδοση του Δώρου γίνεται επί του πεζοδρομίου.

 

  1. Αποποίηση κάθε ευθύνης της εταιρείας μας.

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν συμμορφωθούν προς τους παραπάνω όρους. Με τη λήξη του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται και αυτή δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των λοιπών συμμετεχόντων. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής ή ο επιλαχών δεν προσέλθει να παραλάβει το δώρο ή προσερχόμενος δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, αυτός χάνει το δικαίωμα του για την παραλαβή του δώρου, χωρίς καμία ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους του διαγωνισμού, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας ή ακόμη και να τον ματαιώσει, με τη μονομερή τροποποίηση των όρων του. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη σχετική δημοσίευσή στη σελίδα διενέργειας του διαγωνισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται το σχετικό κίνδυνο.

Powered by © 2019. All rights reserved.